+ 48 501 70 15 58
 

O magnetoterapii

Magnetoterapia należy do bezkontaktowych metod elektroterapeutycznych, jest dziedziną medycyny fizykalnej o działaniu molekularnym – wykorzystywane jest fizyczne zjawisko pola magnetycznego działającego na komórki ciała (molekuły). Wpływa na poprawę reakcji biofizycznych i biochemicznych w komórkach i przestrzeni międzykomórkowej.

W organizmie chorym, przemęczonym, zestresowanym, niedożywionym, z brakiem ruchu – struktury i funkcjonowanie komórek, a zarazem tkanek zostają zaburzone , co wpływa negatywnie na funkcjonowanie całego organizmu.

Pulsacyjne pole magnetyczne niskiej częstotliwości (PPMNCz) BIOMAG VET przenika równomiernie przez komórki tkanek miękkich i twardych do głębokości 20 cm bez osłabienia sygnału. Głęboka penetracja tkanek jest możliwa dzięki zastosowaniu niskich częstotliwości. W programach terapeutycznych BIOMAG VET maja zastosowanie częstotliwości fali (Hz) od 1 Hz do 81 Hz. Istnieje możliwość indywidualnego ustawienia częstotliwości wyższych maksymalnie do 160 Hz. (szczegóły w Aplikatory i zestawy Biomag VET)

Podczas magnetoterapii w komórkach jest indukowany słaby prąd elektryczny, na który reagują jony komórkowe, również te w stanach koloidalnych. W rezultacie dochodzi do ich aktywacji i zmian w powierzchniowym potencjale błony komórkowej – błona uelastycznia się poprawiając swoją półprzepuszczalność . Zdecydowanie poprawia się transport substancji pokarmowych i tlenu do komórki z jej otoczenia oraz transport produktów przemiany materii i dwutlenku węgla z komórki do otoczenia. Mitochondria (centra energetyczne komórki) pod wpływem pola magnetycznego zwiększają efektywność. Produkują więcej cząsteczek ATP (adenozynotrójfosforan) głównego nośnika energii w komórkach wykorzystywanego na bieżąco w procesie oddychania komórkowego oraz w większości procesów metabolicznych.
Pod wpływem pola magnetycznego dochodzi do aktywacji całego metabolizmu – enzymów, procesów biochemicznych, utlenowania organizmu. Te zjawiska są podstawą w procesie gojenia i regeneracji. Te procesy zachodzące na poziomie komórkowym (molekularnym) mają znaczenie we wszystkich procesach profilaktyki zdrowia i rehabilitacji zwierząt . Należą do nich usuwanie bólu i stanów zapalnych, rozluźnienie mięśni, regeneracja po wysiłku, redukcja zwyrodnień, gojenie ran i uszkodzonych ścięgien, poprawa perystaltyki jelit. Terapię możemy stosować również u zwierząt nadmiernie pobudzonych w celu uspokojenia i wyciszenia.

DZIAŁANIE PRZECIWBÓLOWE (ANALGETYCZNE)

PPMNCz dzięki indukcji warunkuje powstawanie impulsów elektrycznych w nerwach, które blokują przewodzenie impulsów bólowych miejsca bólu przez rdzeń kręgowy do mózgu. W wyniku tego uruchomione są także inne mechanizmy – zwiększona produkcja endorfin, zmniejszenie stanu zapalnego i obrzęków, działanie rozkurczowe. Zwiększone uwalnianie endorfin i regulacja przenikania jonów Ca przez błonę komórkową ma także pozytywny wpływ na rozszerzenie naczyń krwionośnych, wywiera działanie przeciwbólowe i uspokajające. Po zastosowaniu PPMNCz zwiększa aktywność dehydrogenaza kwasu mlekowego w mięśniach (warunkuje rozkład kwasu mlekowego, który działa na receptory nerwowe i wywołuje ból). Efekt działanie przeciwbólowego występuje również w przypadku zespołów korzeniowych i rzekomokorzeniowych (niedokrwienie, uciski nerwów z różnych przyczyn).

DZIAŁANIE ROZKURCZOWE (MIORELAKSACYJNE)

Rozluźnienie mięśni szkieletowych przez działanie PPMNCz przyśpiesza
wydalanie kwaśnych produktów metabolizmu (poprawa perfuzji, zwiększa aktywność dehydrogenazy kwasu mlekowego) wywołujących ból mięśni i miejsc z przewlekłym stanem zapalnym. Dochodzi do stłumienia bólu i rozluźnienia bolesnych skurczów mięśni oraz spowolnienia przewodzenia impulsów nerwowych. Działanie rozluźniające na mięśnie grzbietowe łagodzi szereg problemów takich jak zesztywniały kręgosłup na wszystkich odcinkach, bóle kończyn, ograniczenia ruchu.

DZIAŁANIE ZMNIEJSZAJĄCE OBRZĘKI

Przyspieszenie przemiany materii po zastosowaniu PPMNCz powoduje lepsze wchłanianie obrzęków , a w danym miejscu dochodzi do wyraźnego działania przeciwzapalnego i przeciwbólowego. Aplikatory Biomag VET należy umieścić nad obrzękiem i po kilkukrotnych 30-45 minutowych stymulacjach wykonywanych 3 x dziennie można wyraźne zauważyć ustąpienie obrzęku i bólu.

POPRAWA UKRWIENIA/WAZODYLATACJA – EFEKT ROZSZERZENIA NACZYŃ
KRWIONOŚNYCH

Dzięki dodatniemu ładunkowi, PPMNCz wpływa na polaryzację czerwonych krwinek (erytrocytów) Przeciwdziała gromadzeniu się erytrocytów i powoduje ich rozpraszanie. Dzięki hemoglobinie (białko erytrocytów odpowiedzialne za wiązanie i transport tlenu.) po rozproszeniu cząsteczek zwiększa się powierzchnia wiązania tlenu przez receptory na powierzchni erytrocytów, Polaryzacja krwinek wpływa na tonizację (rozszerzanie i ulestycznianie)) żył, tętnic i naczyń włosowatych, utlenowanie krwi w całym organizmie. Znacząco zwiększa się parcjalne ciśnienie tlenu. Elastyczne krwinki lepiej dostosowują się do „przeszkód” w żyłach. Spada ryzyko powstania zakrzepów. Dochodzi też do przywspółczulnego i do odpływu jonów wapnia (Ca2+), co prowadzi do rozluźnienia mięśni żył (zwłaszcza zwieraczy prekapilarnych) i w następstwie do rozszerzenia naczyń krwionośnych. Wszystko to wpływa na poprawę czynności serca, krwioobiegu . PPMNCz sprawdza się także w przypadku niedokrwienia serca i kończyn, owrzodzenia.

GOJENIE RAN i ZŁAMAŃ

Działanie PPMNCz udowodnione dla tkanek twardych i miękkich, a wyjaśnione podrażnieniem błony cytoplazmatycznej, gdzie dochodzi do aktywacji łańcucha metabolicznego, w którym kluczowym punktem jest zmiana proporcji cAMP i cGMP, zwiększona aktywność osteoklastów w przypadku gojenia kości. Poziom proteoglikanów w chrząstce rośnie aż o 22% (wg Chvojki), co umożliwia gojenie i regenerację chrząstek stawowych.
PPMNCz ma pozytywne działanie na jałowe stany zapalne (choroby reumatyczne), jak i zapalenia wywołane przez mikroorganizmy oraz ich gojenie. Indukuje podwyższoną aktywność fagocytarną i produkcję nadtlenku, które zwalczają florę bakteryjną. Jednocześnie na początku stosowania terapii PPMNCz może wystapić przejściowe pogorszenie się stanu pacjentów ciepiących na choroby reumatyczne. Z kolei aktywacja dysmutazy nadtlenkowej prowadzi do złagodzenia stanu i dalszego gojenia. Szczególnie dobre wyniki osiąga się w przypadku zespołów korzeniowych i rzekomokorzeniowych (niedokrwienne uciski nerwów z różnych przyczyn).